Ještě že máme Zaorálka!

středa 16. září 2009 08:01

         Musím si postěžovat. Komici na naší politické scéně nejsou rovnoměrně rozvržení. Víc jich, a lidovějších, potkávám v oranžových tričkách. Ovšem tenhle není komik obyčejný, dočetl jsem se někde, že je to velký rétor. 

         No, rétor! Nebudu tady rozvádět všechny ty pověsti o Demosténovi, nebudu ani citovat z jiných klasiků. Jen bych rád připodotknul, že kecal ještě není rétor. Antičtí řečníci ještě věděli, že řeč lidem slouží k vyjadřování myšlenek. Nefungovala jim ještě jako verbální mimikry k zakrývání podstaty, či naopak naprosté prázdnoty. Moje laskavá maminka měla nádhernou definici podobných rétorů. Moudrou, jako paměť našich pradědů a prabáb. Říkávala: ten člověk mluví, jako když kráva sere do vody. Jen když to plácne.        

         Nebylo by spravedlivé tvrdit, že rétor Zaorálek mluví nesouvisle, či zmateně. To určitě ne. Jeho věty jsou zdobné, skoro akademické, ale obsahu se dohledáváš hůř. Velikým faulem je projev kohokoliv přepsat stenograficky, bez úprav. Pokud tedy není čtený. U projevů Zaorálkových bych to někdy vyzkoušel. Vzduch onduluje nesporně umělecky, jeho slova mají spád i rytmus. Ale co je za nimi? Nemám na to čas, ani chuť, ale za pokus by to stálo. Kolik a jakých myšlenek se balí do kulis prázdných, kulatých frází, kolik nicoty je za fasádou sněmovního rétora.        

        Nerad to přiznávám, ale v případě tohoto oranžového, a tedy stínového, ministra zahraničí podepisuji Zemanův názor na jeho kvality.

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora