Čas legend

pondělí 28. září 2009 07:04

         Měl jsem kdysi s milou kamarádkou náročnou diskusi o potřebě, či nepotřebě, legend. Myslím pro národ, jeho historii, možná i páteř.  Shodli jsme se tenkrát: jsou potřebné. 

Jenom ne strach Jen žádný strach
takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach
co my tu zahrajem
až přijde čas až přijde čas
F. Halas

        

    Máme jednu, opravdu dlouhověkou, zahalenou do oparu středověku. Není určitě rozhodující, zda k bratrovraždě došlo v r. 929, nebo 935. Zda došlo skutečně k bratrovraždě a proč, to je už problém podstatnější. Pamatuji si jednu zajímavou divadelní inscenaci Tylových Krvavých křtin. Možná na konci padesátých led. Líbila se mi tenkrát, byla zajímavá herecky, jasná při výkladu. Teprve později mi došel ten posun. Svatý Václav tam byl pojat v duchu jednoho našeho politika, který se pořád (ne)vrací, jako kolaborant a Boleslav jako hrdina. Obránce české státnosti. Složitá postava Drahomíry byla vykládána jednoznačně kladně, bába Ludmila nebyla žádná svatá. Zmiňuji se o tom proto, že tahle Tylova hra mne zaujala natolik (je z těch jeho lepších), že jsem jí kdysi chtěl moderně adaptovat pro nějaký soubor. Vzdal jsem to včas, ale o té době něco nastudoval a přemýšlel. Každé společenské rozcestí je zajímavé, každé nabízí různé výklady.        

   Základy evropské kultury, které kvetly v antice u Egejského moře a dál, už byly daleko za zenitem, ale z Judeje a hlavně Říma přišla nová kultura. Nejen víra, nemylme se. Křesťanství přišlo s poselstvím lásky k bližním: milovati budeš bližního svého, jako sebe samého! Já vím, byl to ideál, prakticky nedostižný, ale motivující. Víra v bohy je patrně člověku trochu potřebou, víra v jednoho boha, navíc polidštěného, ale slibovala víc. Slibovala pro ty nejposlušnější a nejpokornější království nebeské. Byla to především víra utlačených a ponížených. Pokud tady na zemi trpíte, vynahradíte si to v životě věčném. Tam první budou posledními a poslední prvními. Co a jak se dělo dál, jak se vyvíjela instituce, která boží věci na zemi spravovala, to není předmětem mého textu. Církve jsou dílem lidí.         

   Na tom rozcestí našich dějin, na konci prvního tisíciletí se vlastně střetly dvě koncepce. Ta jedna, pohanská, nás vedla zpět do lesů, k osamělým válkám kmenů za lhostejného přihlížení pohanských bůžků. Ta druhá, křesťanská nás vedla do Evropy. (Patrně i za cenu trochu potupnou –„cenu za mír“.) Evropy nejednotné, zmítané konflikty panovníků i sváry na papežském stolci. Zvítězila na víc než tisíc let koncepce křesťanská. Devatenácté století přineslo do Evropy vlnu nacionalismu, národy a nárůdky se dožadovaly potvrzení své autonomie. Je zajímavé, že jedním ze symbolů naší státnosti, vlasteneckou legendou, se stal ten „první kolaborant“, kníže, který nás vedl do Evropy i za cenu nutných ústupků. Proklínaný patrně matkou pohankou, zatracovaný roduvěrnými kmenovými bojovníky a nakonec zabitý u bran kostela vlastním bratrem.         

   Hodně už pamatuji a tak jsem stál vícekrát u Myslbekovy sochy s koněm originálně ukotveným na dvou nohách a sochou Václavovou. Kolikrát už byla tahle legenda zneužitá, kolikrát různě vykládaná. Přesto, když přijdou chvíle nejtěžší, když národ strádá nejvíc, nevyjedou blaničtí rytíři. Jen ta naše legenda sedí pevně na svém oři a říká nám s Halasem: jenom ne strach…

 

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora