Špinavá jednička

úterý 1. únor 2011 13:00

  Jeden můj kamarád celkem vtipně říkává, že nechce být nikdy jedničkou, protože ta má povážlivě blízko k nule. Mám k jedničkám vztah podobný.  

 

Včera ovšem přišla princezna s vysvědčením a upřimně oznámila všem, že má sice samé jedničky, ale tu z chování má trochu špinavou. Ani jí nikdo nekáral. Ví vždycky všechno nejlíp a občas paní učitelce napovídá. Naštěstí zatím ve snesitelné míře. A i jinak patří k aktivním. Vždycky jsem si myslel, že schopnost vědět všechno nejlépe je vyhrazena spíše ženám. Nedávno koloval po internetu docela vtipný inzerát: prodám encyklopedii, zn: oženil jsem se a žena ví všechno.

Ovšem člověk míní a zkušenost mění. I pozdní zkušenost. Všeználkovství je kategorie oboupohlavní. Zatímco u osmileté holčičky tolerovatelná, ač někdy protivná, u zralých mužů a žen nesnesiletlná. Utkvěl mi v paměti docela slavný filmový muzikál. Camelot se tuším jmenoval podle legendárního sídla krále Artuše. Tam na závěr sám Artuš (myslím R. Harris) vidí konec marného boje. Když přichází mladý nadšený bojovník na pomoc, Artuš ho vyhání. Já podobně varuji před ztraceným bojem s urputností všeználků. Pomohu si křikem krále Artuše: utíkej chlapče, utíkej.

Nad tou špinavou jedničkou se musíme zamyslet, všeználkovství je mor přátelských vztahů.

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora