Sympatičtí kolaboranti?

čtvrtek 24. únor 2011 08:46

Pokusím se ten zdánlivý protimluv vysvětlit. Nepíšu odbornou studii, jenom svou úvahu, podepřenou řadou pamětí i odborných studií.  

Naše zem uprostřed Evropy si v 19.století zažila mnohá tažení různých armád , v tom minulém byla válečných hrůz v obou světových válkách celkem ušetřena. Je otázkou, zda to prospělo charakteru národa, ale ani to nebudu řešit. Ostatně Poláci vedou dodnes vášnivou debatu o tom, zda mělo smysl se bránit. Dnešní historici už diskutují i o tom, že Mnichovská dohoda zase taková zrada nebyla, že se jí vlastně zabránit nedalo. Ostatně podívejme se na současný svět a na to, jak se umí bránit koncentrovanému zlu.

Druhá republika a hlavně protektorát, to byla doba nepředstavitelně krutá, skutečná zkouška charakterů. Dařilo se ovšem překvapivě čs. filmu v okupovaném prostoru. Vznikla řada kvalitních filmů, únikovek, nepoznamenaných okupačním dusnem. I když třeba příběh herečky, kterou na natáčení veselohry vozili z vězení a vlastně před popravou, to je čirý děs. V této atmosféře se odehrávaly příběhy zrady i statečnosti, ale v této atmosféře operovalo také několik problematických postav umělců i manažérů, řečeno dnešním jazykem.

Zdá se mi, že neprávem opomíjená je postava Miloše Havla, mimořádně schopného podnikatele, strýce bývalého prezidenta. Hrál s Němci složitou hru, určitě v ní své sehrály úplatky a patrně i jeho přiznaná homosexualita, na kterou někteří příslušníci „čisté rasy“ slyšeli (ač potají). Přesto většina pamětníků přiznávala alespoň v soukromí, že jeho zásluhy o zachování českého filmu v době okupace byly daleko větší, než jeho poklesky. Myslím si to i já. (Dodejme ještě, že se ho komunistům nepodařilo po válce kriminalizovat, jenom okrást. Na sklonku života ujel do emigrace.)

Zase pro příklad. Byl jsem vždy velkým obdivovatelem filozofické hloubky herectví Karla Högra. Existuje ovšem fotografie, jak stojí na smutně proslaveném shromáždění v ND a hajluje. Přidejme si k tomu ještě, že měl hrát hlavní roli v režimním filmu Svatý Václav, který se vezl na pokřivené legendě. Ostatně i jeden český becherovkový politik ho označil za prvního kolaboranta. Zkusme si představit, jak by dopadl po válce jako představitel hlavní role.

Je celkem veřejně známé, že Miloš Havel a jeho parta „kolaborantů“ držela film celou válku u ledu, naprosto cíleně, s vědomím, že musí opatrně tančit mezi vejci.

Je těžké vážit, je sprosté soudit. Málo se třeba ví, že Oldřich Nový na konci války skončil v koncentráku, protože se odmítl rozvést s manželkou židovského původu. „Kolaborant“ Vlasta Burian byl plně rehabilitován až dlouho po své smrti a nejvíc na něj v poválečném pronásledování nasazovali ti, kteří měli na hlavě kolaborantského másla požehnaně.

Trochu odbočím. Pro mne třeba byla překvapivě nová informace, že Waldemar Matuška uměl perfektně německy, ale nikdy to nepřiznal, protože nechtěl vystupovat v dederonských estrádách. Podobně i Vlasta Burian. Ačkoliv pocházel z bilingvního prostředí, k němčině se nehlásil. Nakonec přistoupil na účinkování v jediné rozhlasové estrádě a za to ho odsoudili. Svědčili proti němu i ti, kteří účinkovali daleko častěji, a po válce se urychleně přebarvili. Přebarvování není jenom nemoc naše a nebyla to jenom nemoc poválečná. To snad vědí všichni duševně potentní.

Vadí mi ale všechny ty paušální a kategorické odsudky opožděných hrdinů, kteří zpod peřiny vylezli vždycky až po akci a byli za soudce. Podotýkám, že já jsem byl za války ještě v péči rodičů a za komunistů vlastně také spíše pod peřinou. Ač mi občas vykoukla nespokojená končetina. Naštěstí mi nejen rodiče, ale i četba řady moudrých knih vštípila zásadu, že slušný člověk raději chápe, než soudí.

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora