Kokardy, jásot, na praporu prapor...

pátek 28. říjen 2011 07:55

Jestli dobře počítám, za sedm let se bude slavit sté výročí. Který asi politik bude na Hradě odměňovat a koho. Pokud tedy vůbec. Napadlo mne ohlédnout se trochu nepateticky, všedně.

 

Celá naše samostatnost visela na vlásku, Praha byla plná maďarských vojáků a kdyby se někde začalo střílet, asi by to dopadlo všelijak. Součástí uměle vytvořeného Československa se staly i tři milióny říšských Němců, kteří usilovali o svou vlastní suverenitu, kvůli územním nárokům tvrdě útočili i Poláci a Maďaři.

 

Praha oslavovala samostatnost, kraje často nic netušily. Žádný společenský převrat se neobejde bez hrdinů, ale ani bez vyčuránků. Jak to tak bývá, hrdinové spíš mlčeli a ti druzí si vyhlíželi dobrá bydla. Navíc se rozhořel spor domácího a zahraničního odboje, vojáci z c. a k. armády proti fronťákům z legií. Nedostal ten malý státeček v srdci Evropy do vínku jenom dobré dary.

 

A co naše politika? Není těžké soudit, pomlouvat, vyčítat. Každá politika je umění možného a v tomto duchu určitě neselhala. I Masaryk původně uvažoval o nějaké formě federalizovaného a demokratického Rakouska. Když se to ukázalo jako nereálné, dokázal lobbovat pro samostatný stát, který měl nejen řadu porodních potíží, ale i mnoho vad na kráse.

 

Masarykova idea čechoslovakismu nesporně selhala, ale jaká jiná varianta byla? Dva poměrně malé samostatné národy proti německé menšině, navíc podporované od západních soukmenovců? Existuje o tom řada odborných studií. Ani dnes se vědci neshodnou, já nabízím jenom svůj pohled. Masaryk byl dobrý politik a vizionář, ne vždy a ne ve všem měl ale pravdu.

 

Lidský faktor při tvorbě nové republiky je vůbec veličina málo braná v potaz. Doktor Kramář byl jako politik spíše rozporná postava, ovšem stejně jako doktor Rašín byl odsouzen k trestu smrti a popraviště by ho asi neminulo, kdyby stařičký mocnář neulehl na smrtelné lože a nový císař neuděloval amnestie.

 

Často a rádi zapomínáme, že Rakousko bylo ve válečném stavu a každý stát trestá tvrdě ty, kteří mají tendenci ho rozvracet zevnitř. I Masaryk byl v ohrožení, když ve Vídni připravoval s přáteli rozkol mocnářství. A nejen on, především důstojníci v činné službě, kteří by v případě odhalení šli rovnou před popravčí četu.

 

Nehrdinskou vzpomínku zakončím asi překvapivě. Když jsem před časem podrobně studoval Machara, zarazilo mne, jak ostře se na konci života rozešel s Masarykem. K tomu se vracet nechci, kdo má zájem, dám odkaz na svůj blog vedle. Přemýšlel jsem spíše o osmdesátiletém Masarykovi, který zůstal úplně opuštěný. Jediný jeho žijící přítel byl právě Machar, a ten se s ním odmítal stýkat.

 

Mohl by se někdo divit, že se u něj opravdu projevoval „francjosefovský“ syndrom? (Teď mne napadá, že se oba dožili skoro stejného věku.) Masaryk byl a pro mne je velký český politik a vizionář, velký právě tím, že byl i člověk. Člověk zranitelný, omylný. A úplně závěrem. Víte co prý má společného Masaryk s dnešním prezidentem? Víru, že všechno dělají a vědí nejlépe. Masaryk měl minimum důvěrných přátel, byl zvyklý dominovat a i přátele uměl napadat hodně nevybíravě.

 

Zakončím mou oblíbenou básní syna polabského mlynáře, Viktora Dyka:    Píseň noci 28. řijna

Kokardy, jásot, na praporu prapor.
Srdce se v dálku rozletí.
Jak je to krásné překonati zápor
a býti, růsti, stavěti!

Leč všichni vy, jichž srdce pýchou ztvrdla,
jež opíjí dne oslava,
poslyšte výkřik z básníkova hrdla:
Boj teprve nám nastává!

Boj se sebou, se všemi zlými pudy,
se sobectvím, jež vede v sráz.
Nezapomeňte na svých otců bludy,
nezapomeňte běsů v nás!

Vichřici strašnou slyším ještě skučet.
Chraň, čehos' nabyl, vlastní říš.
Čas není, bratři, připravovat účet,
jejž rodné zemi předložíš!

Ne na svůj zájem, ale na budoucnost
hleď v moři krve prolité.
A nebude-li v srdci čistá vroucnost,
jak uhájíme dobyté?

 

http://josefhejna.blog.idnes.cz/c/207637/Basnik-ve-zbroji.html

 

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora