Na křídlech větrného mlýna

sobota 5. duben 2008 10:13

Když berete od života květ, musíte s ním brát i hlínu, z níž roste.
Zdeňka Braunerová
Nejsem velký vyznavač tvorby Františka Kožíka. Přesněji, nejsem velký vyznavač jeho občanských postojů. Při četbě jeho knih mi trochu vadila lehkost s níž přecházel od katolického vlastenectví k vlastenectví soudružskému. Přizpůsobivost mu byla prostě dána. Ale také nesporný talent, erudice, ohromný rozhled. Určitě i řemeslná zručnost. Ale je pár knih, pro které mu jeho pružnost rád odpouštím. Patří k nim i ta, jejíž název jsem si vypůjčil do titulku a její pokračování, Neklidné babí léto. Vyprávějí o životě Zdeňky Braunerové.

Devátého dubna uplyne 150 let od narození této mimořádné dámy naší společnosti i umění. ( 9. 4. 1858 Praha, + 23. 5. 1934, tamtéž.) Narodila se jako nejmladší ze čtyř dětí (Vladimír, Bohuslav, Anna, Zdenka) významného českého politika, advokáta a poslance říšské rady JUDr. Františka Augusta Braunera. Brauner sám je postava velmi zajímavá nejen svým významem pro českou obrozeneckou obec. Měl také svůj ne zcela objasněný podíl na jednom z prvních našich skandálů. Po smrti Karla Havlíčka Borovského a jeho ženy se konala sbírka na jejich dceru Zdeňku, povýšenou na dceru národa. Ani Zdeňka se nedožila vysokého věku, ale dohady byly hlavně okolo osudu sbírky. A stíny ulpěly i na otci Braunerovi. Ale jeho dcera Zdeňka vyrůstala v dobře situované domácnosti a dostalo se jí na tu dobu mimořádného vzdělání. Spíše soukromého, nezapomínejme, že první dívčí gymnázium vzniklo na konci století a na pražských vysokých školách první ženy absolvovaly až na začátku století dvacátého. Seznámila se v mládí i s takovými osobnostmi, jako byl Josef Václav Sládek, rodina Palackých, Náprstků nebo Riegerů. Své výtvarné zájmy mohla naplnit v soukromém studiu. Protože projevovala od dětství výtvarné nadání, dohodli se její rodiče, že jí dají nejprve se připravovat u slavné Amálie Mánesové. Zde se Zdenka naučila několik dovedností a i sama Amálie v ní viděla nový talent, který je třeba rozšiřovat. Jejími dalšími učiteli byli nejdříve S. H. Pinkas a posléze A. Chittussi, do kterého se zamilovala. Dva dlouhodobé pobyty v Paříži, zaměřené na studium malířství, ji přivedly mezi místní umělce. Stýkala s předními malíři, sochaři a zásluhou svého švagra Elemira Bougrese, i se spisovateli. Mezi její přátele patřili France, Huysmans, Mallarmé, Redon, Rodin a Claudel. Měla tam také první výstavu a získala i první ocenění.

Do Čech se vrátila v r. 1894, mnoho času trávila v Roztokách, kde měla atelier. Omezila tvorbu obrazů, začala se zabývat drobnějšími uměleckými žánry. Právem je považována za jednu ze zakladatelek české knižní grafiky. Nepíšu pro bulvár a tak nebudu zkoumat intenzitu jejích vztahů s řadou významných mužů, kteří prošli jejím životem. Vilém Mrštík, s nímž byla i zasnoubená, patřil jistě ke vztahům nejintimnějším. Málo se ví o jejich společném boji proti asanaci staré Prahy, za zachování jejího historického jádra. S Mrštíkem se rozešla dosti dramaticky, i když jeho pozdější drastická sebevražda patrně s jejich rozchodem nesouvisela. Jejím životem procházeli i další význační muži, J. Zeyer, F. X. Šalda, F. Bílek a Joža Uprka. S jistotou lze říct, že jim byla vždy dobrou přítelkyní a pomocnicí. Její dlouholeté přátelství s významným sochařem Rodinem pomohlo i při organizace výstavy jeho soch v Praze. Při sochařově návštěvě Čech ho ochotně doprovázela nejen po Praze. Dočkala se ještě samostatného státu a i v něm se jí dostalo řady ocenění. Až do pozdního věku zůstala mladá duchem.

Až pojedete na výlet do Roztok u Prahy, poptejte se na budovu Braunerova mlýna, nebo se zajděte podívat do zdejšího půvabného muzea. A vzpomeňte na ženu, která své ženství neprosazovala přes různé organizace a pozitivní diskriminace, ale svým osobním šarmem. Jan Zrzavý ještě po létech rád přiznával, jakou okouzlující společnicí i inspirací pro něj, mladíčka, byla tato zralá dáma, Zdeňka Braunerová.
Josef Hejna

Poslední články autora

Marcela ŠášinkováSalon ZB podruhé21:126.9.2008 21:12:56
NULIDíky za pozvání,10:0610.4.2008 10:06:59
Marcela Šášinková150 let09:169.4.2008 9:16:55
EvaPane Hejno,20:256.4.2008 20:25:53
NULITaké já21:325.4.2008 21:32:29
MarcelaHezká vzpomínka19:265.4.2008 19:26:23
EleonoraPřipomenutí Zdeňky Braunerové18:225.4.2008 18:22:27
LajbachMnoho14:405.4.2008 14:40:46
jan-matej rakrovnez dekuji13:385.4.2008 13:38:30
nepolitikDěkuji pane Hejno,12:475.4.2008 12:47:22
Naďa Dubcová****************11:305.4.2008 11:30:24

Počet příspěvků: 11, poslední 6.9.2008 21:12:56 Zobrazuji posledních 11 příspěvků.

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy

Pošlete mi vzkaz

Zbývá vám ještě znaků. Je zakázáno posílat reklamu a vzkazy více bloggerům najednou.