Rád pochválím Nečase

pondělí 20. květen 2013 18:50

Svůj vztah k současnému premiérovi už jsem tady několikrát vysvětloval, Určitě není negativní, spíše velmi rezervovaný, opatrný. Přesto pořád věřím, že je to plavec na křehkém voru demokracie, který nesměřuje ke křižníku totality. Dneska mne v tom utvrdil.

Komentoval autoritářské tendence pana prezidenta upřímným konstatováním, že Putnovo chování bylo sice pitomé, ale není to důvod k omezování akademických svobod. To podepisuji beze zbytku, dodám ještě to, co pan premiér dodat nemůže. To, že pan prezident přišel nalitý na vyzvedávání korunovačních klenotů bylo také pitomé, ale není to důvod k jeho odvolávání.

Mne ovšem zaujalo i další premiérovo připomenutí. RSDr. profesorem, profesorem demokratickým. Připomeňme nejdříve těm mladým, kde se ten titul, překládaný Rozhodnutím Strany Doktor získával a jak. V areálu „vokovické Sorbony“ sídlí myslím nyní Tělovýchovný institut, ale kdysi to byla ideologická bašta Komunistické strany. Nevím, jak přesně fungovala hospodářsky, kdo byl zřizovatelem. Jeden opilý soudruh jednou ve vinárně vykřikoval: Mám doktorát z Vokovic, jsem ve straně, přece ode mne nikdo nemůže chtít, abych ještě pracoval. Netuším, zda to fungovalo absolutně, ale v obecném povědomí to tak zakotvené bylo. Zatímco VUML (Večerní universita marxismu leninismu) byl skoro povinnou nadstavbou pro ty, kteří chtěli profesně růst „vokovická Sorbona“ byla vyhrazena pro skutečnou aparátčickou elitu. Jenom pro ilustraci dodám, že držitelem toho titulu byl také Vasil Bilak, který měl ve výučním krejčovském listě doporučení: na saka nepúšťať.

Má to ovšem také svoje ale. V Praze existuje jedna dost problematická vysoká škola, mezi novináři se jí říkalo nahlas vysoká škola ODS. Spravedlivě musíme přiznat, že na ní studovali i oposmluvní oranžoví politici, nevím to jistě, ale možná na ní dělal dokonce oranžový intelektuál Miroslav Svoboda docenturu. Domnívám se, že v Praze neexistuje komunální oposmluvní politik, který by ji nevystudoval. Dokonce i pro spřátelené komunisty, kteří té koalici kryli záda, se studijní programy našly. Když se ruka k ruce vine, vzdělání se podaří. Tenkrát ovšem novinářská žumpa také vyšťourala, že na té „vysoké škole ODS“ učí asi deset pedagogů, kteří se s vrozenou skromností nehlásili k svému titulu RSDr. To pan premiér opravdu netušil?

Souhlasím s ním ovšem v názoru, že takový vzdělanec by profesorem v demokratické zemi neměl být. Ale bude a z hlediska práva je to v pořádku. Odvolávat se v téhle zemi na morálku už je skoro parodie.

 

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora