Jak se rodí totalita

pondělí 15. červenec 2013 07:46

  Ukažme si, vážení přátelé, na jednoduchém příkladu, jak se rodí totalita. Pracovat budeme s malým vzorkem, malou sociální skupinou, přesně nedefinovanou. Některé zákonitosti ale platí i tady, čtěte a přemýšlejte.  

 

Totalita funguje na symbióze tří typů lidí, pro své úspěšné prorůstání do společnosti potřebuje souznění grázlů, naivních idealistů a blbů. S vývojem totalitního režimu se někteří jednotlivci mohou přesunovat ze skupinky do skupinky. Pochopitelně je potřebné i publikum, široká společnost, která se ovšem opatrně veze a když potom zjistí, kam dojela, většinou zdůrazňuje, že oni to nechtěli, netušili.

Každá podobná společenská změna potřebuje tahouny. Jsou jimi většinou zamindrákovaní psychopaté, takoví, kteří se společensky příliš neuplatnili a tak usoudili, že pravidla nejsou v pořádku a je nutné je korigovat, pochopitelně k jejich prospěchu. Většinou se mezi nimi najde ideolog, někdy i genius (ovšem s opačným znaménkem), který zájmy party psychopatů formuluje do jednoduchých frází.

Ty potom ochotně přebírají naivní idealisté, Lenin jim docela trefně říkal užiteční idioti. Jsou to lidé většinou poměrně jednoduší, lehce manipulovatelní, kteří mají potřebu být seřazeni pod nějakou korouhví, patřit k někomu silnějšímu.

Velmi podstatná pro funkční symbiózu je ovšem i stádní skupina, která se ochotně přimkne k autoritě. Já třeba velmi oceňuji ten segment, kterému naši východní sousedé říkali babky demokratky. Pro ty není podstatné pochopit podstatu možného sporu, sledují spíše okrajové jevy. Třeba kdo a jak často zdraví na pavlač, nebo dokonce kdo se k pavlači chová neuctivě. To už je potom zločinec jednoznačný.

Parta psychopatů má velmi vyvinutý cit pro to, co chce slyšet stádo, které se houfuje pod jejich korouhví. Rozvinutí totalitní vládci pracují s dopisy pracujících, dostávají rezoluce, které jejich kroky nadšeně schvalují. Začínající šéfové malé totality pracují s nadšenými maily, které dostávají do soukromé pošty od neméně nadšených pisatelů. Princip je stejný, jenom rozsah se liší.

Každý pramínek někde začíná, rozrůstá se v potok a potom eventuálně v totalitní řeku, která pronásleduje držitele jiných názorů pomluvami, překrucováním, udáváním. No, a když už totalitní řeka hučí ulicemi, staví se šibenice, koncentrační tábory, ale také řečnické tribuny.

Je dobré všímat si, jak se totalitní myšlení nenápadně vkrádá do našich životů. Stokrát opakovaná lež se pomalu stává pravdou, pomluva samozřejmou zbraní a udávání pro některé nejen dávným zvykem, ale už i potřebou. Zavíráme před tím oči, uhýbáme, odmítáme se špinit. A když se ten potůček rozroste v dravý proud, přikrčíme se. My jsme to přece nechtěli. A pod peřinou zase budeme bojovat.

 

 

 

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora