Zdravý rozum

neděle 29. září 2013 08:46

Jo to takový pojem trochu z kategorie floskulí, bezobsažných frází. Pokusím se to vysvětlit, i když budu nutně zjednodušovat.  

Lidské myšlení se vyvíjelo od konkrétního k abstraktnímu. Nevím, zda to platí pořád, ale v minulém století ještě existovaly kmeny, které měly pouze konkrétní pojmy, obecnější pojem nepotřebovaly. Člověk v prvobytné společnosti věděl, že tam roste švestka, jinde jabloň, pojem strom nebyl nutný až do doby, než třeba začal sčítat majetek.

Slovo nebo sousloví tady chápu velmi zjednodušeně jako pojem, tedy jistou soustavu podobných jevů a skutečností. Nemám v úmyslu tady řešit synonyma a homonyma, chci se trochu zjednodušeně zabývat jenom obsahem a rozsahem pojmu. Obsah neboli intenze je vyjádření obecných vlastností všech předmětů, pod pojem zahrnutých. Rozsah neboli extenze je výčet předmětů, které pojem zahrnuje.

A teď už stručné vysvětlení, co je fráze a jak se dá snadno nejen rozeznat, ale i definovat. Pro každou frázi je charakteristické, že má široký rozsah, ale minimální obsah. Zkusím jednoduchý příklad. Pracující má nesporně velký rozsah, ale obsah minimální. Můžete si pod tím pojmem představit nejen horníky, ale i manažéry, kteří jim budou zavírat doly. Když ovšem řeknu švec, sami jistě cítíte, že to slovo má velký obsah, většina z nás si představí dělníka se zástěrou, potěhem a kladivem s floky. Ovšem rozsah je opravdu minimální.

A tak se snad přehledně dostávám k podstatě fráze -obrovský rozsah, nulový obsah. Já tomu říkám naondulovaný vzduch. Obrana je celkem jednoduchá. Propíchněte autorovi ten růžový balonek a požádejte ho o stručné vyjádření obsahu. Pokud to bude na společenském fóru, možná něco vykoktá, pokud to bude některý ze skvělých diskutérů na BB, vypadnou z něj urážky a po čase sem začnou vzdělaní anonymové psát vulgarity na vaši adresu.

Trochu složitě, ale přece se dostávám k názvu článku. Pan prezident nám doporučuje používat zdravý rozum. Copak to asi je, ten zdravý rozum. Pro mne určitě moudrost dědků a báb z rodné vesničky, pro většinu z nás asi rady rodičů. Jaký zdravý rozum nám ale nabízí pan prezident? Jistě především svůj, tolik mnohokrát adorovaný i jím samým. A dál? Šloufův, Grossův, Zbytkův, Mynářův Drymlův? Držitelé zdravého rozumu ze strany jediného vůdce už se perou o koryta skoro veřejně. Občané, použijte u voleb zdravý rozum.

 

 

 

 

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora