Jedna bolest nad bolesti všecky…

úterý 15. červenec 2008 07:57

        Do titulku jsem si vypomohl citátem z Nerudy. K láskám Antonína Dvořáka se určitě někdy vrátím.  Dneska bych rád vyprávěl méně známý tragický příběh z jeho života. Vyprávím ho „zpaměti“ nechce se mi bádat v literatuře po podrobnostech.

          Je celkem známé, že Dvořákova dcera a milovaná manželka Josefa Suka, Otilka, přežila svého otce jen o jediný rok. Srdeční problémy asi byly zlatnické rodině Čermáků, tedy rodině její matky, dány do vínku. Méně už se ví, po kom to dost neobvyklé jméno zdědila. Prvorozený syn manželů Dvořákových se jmenoval Otík. Potom přišla ještě Růženka a Josefka. Ta ale krátce po narození zemřela.  V roce 1877 umírají mladým manželům i obě další děti.  V rozpětí jediného měsíce. Jedno na neštovice, druhé ještě tragičtěji. Na otravu fosforem. Tenkrát totiž měly zápalky hlavičky z fosforu. Jedovatého. Dvořákovi měli nějakou společnost a někdo určitě neúmyslně, zvrhl zápalky do nádobky s mlékem. Nic netušící rodiče dali po chvilce dítěti napít a k ránu jim jejich miláček umíral na rukou ve strašných bolestech. Prameny se tady liší, některé uvádějí, že to postihlo prvorozeného Otíka, jiné, že mladší Růženku. Ale na antickém rozměru rodičovské tragedie to nic nemění.

         Vyprávělo se tenkrát po Praze, že paní Dvořáková proklela boha a odmítala chodit do kostela. Opravdu nevím, zda je to pravda, ale ani v tehdejší společnosti jí za to nikdo neodsuzoval. Dvořákovi měli ještě další děti, překonali krizi.  Antonín Dvořák ovšem ze své pobožnosti neuhnul. Svědčí o tom nejen jeho Biblické písně. A je takovou smutnou hříčkou osudu, že jeho Stabat mater, nádherná hudba o utrpení matky pod křížem s umírajícím Kristem, mu otevřela cestu do světa. Ani on nepopíral, že k procítění matčiny bolesti mu pomohlo i utrpení jejich dítěte. Pocítil opravdu tragicky, jak vypadá bolest nad bolesti všecky…

 
Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora