Pasti a pastičky Islámu

pondělí 5. leden 2015 12:00

Skvělý historik a moudrý myslitel Dušan Třeštík už několik let před svou smrtí předvídal, že Islám ovládne Evropu do dvou set let. Už tenkrát jsem s ním souhlasil a s průběhem času nemám důvod názor měnit. Pokusím se stručně zdůvodnit své názory. Zdůrazňuji, že jde o zcela subjektivní soudy, které nikomu nevnucuji.

Zatím v historii žádnou novou ideologii nezastavily zbraně, hranice. Připomenu jenom římské impérium, které zdánlivě ovládalo svou vojenskou silou své okolí, ale v průběhu několika století se římská říše rozdrobila a primitivní kmeny, jako třeba Germáni, rozložily velkou říši. Pravdou ovšem je, že Řím uznal ve 4. století křesťanství jako státní náboženství a tím vlastně ideologicky sjednotil Evropu. Vědomě pomíjím křesťanské schizma, vlastně dvojí.

Není asi sporu o tom, že Islám v mnohém opisuje z křesťanství, ostatně stejně, jako křesťanství opisuje z judaismu. I křesťanství se šířilo jednu dobu ohněm a mečem. Také Islám má mnoho podob, není jenom ta bojovná, kterou u nás nejraději popisujeme. Těžko popřít, že když Islám ve středověku ovládal Pyrenejský poloostrov, nevládl tak krutou rukou. Tím chci jenom říci, že věci nikdy nejsou černobílé a ani Islám nemá jenom tu podobu džihádu meče.

Odhad pana Třeštíka byl hrubý a pravděpodobný, zdá se ale, že Islám ovládne Evropu daleko rychleji. Třeba Němci už prý mají spočítáno, že občané s muslimskými předky ovládnou zemi tak do padesáti let. Ono to není tak nelogické. Demografická křivka Evropanů je asi jedno a půl dítěte na manžele. Zatímco u Turků třeba 10 dětí. U muslimů je vysoká plodnost snad dokonce projevem správné víry. To jsou věci, které se nadají zastavit, příroda a víra jsou silnější než zbraně.

Smiřujme se pomalu s tím, že naši vnuci už budou studovat Korán. Někteří možná i potěšeně, každá nová víra má svou sílu a kouzlo. Naše kultura je nutně za zenitem, doplácíme na svou pohodlnost. Němcům se nechtělo po sobě uklízet a pozvali si gastarbeitry z Turecka. Přišli, zakořenili se… a pochopitelně postupně chtějí i podíl na vládě. Také zrovnoprávnění náboženství, máme právo to soudit? Chovala se katolická conquista v Americe jinak? Trochu jinou podobu to mělo ve Francii, ve skandinávských zemích, ale ve výsledku je to podobné. V průběhu padesáti, sta let bude Islám hlavním náboženstvím v Evropě. Může se nám to líbit i nelíbit, ale to je asi všechno, co s tím můžeme dělat. Alláh je Alláh!

http://josefhejna.blog.idnes.cz/c/65104/Historie-psana-krvi.html

http://josefhejna.blog.idnes.cz/c/339728/Jak-se-rodi-arabistka.html

 

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora