Socialistický filmkšeft III

neděle 25. leden 2015 12:00

Nesporným základem ekonomiky Pražského filmového podniku byla kina, jako vlastně hlavní výrobní nástroj podniku. Ten sice fungoval jako příspěvková organizace, ale v době největší slávy myslím žádný příspěvek od zřizovatele nepotřeboval. Systém ROPO, tedy rozpočtové a příspěvkové organizace tady řešit nebudu, ale možná se k tomu někdy vrátím, pro ty mladé to možná bude velká neznámá.

 

 

 

 

Pražský filmový podnik (dále jen PFP) měl na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let tři městské správy, řečeno jazykem organizačním, tři velké organizační útvary, možná odbory (úseky), řízené provozním náměstkem.  Nejvíc vydělávala premiérová kina, a tak součástí každé městské správy bylo několik těch nejvýznamnějších. Pokud si vzpomínám, k té první patřily třeba kina Blaník, Lucerna, ke druhé Alfa, Světozor, Sevastopol, ke třetí určitě Pasáž, kino U Hradeb na Malé Straně, ale také Květen a Illusion. Každá městská správa měla svého ředitele, malou administrativu a vlastní plán nejen ukazatelů ekonomických, ale i různých dalších půvabných plánů, kterým se chci věnovat v samostatné části. Třeba plnění plánu návštěvnosti na sovětské filmy bylo samozřejmým ukazatelem pro stanovení výše odměny pro vedoucího kina. Prostě tam se podvádělo skoro v zájmu rodiny!

Snad si mohu dovolit malou zmínku o úrovni vedoucích kin. Byla velmi různorodá a s většinou jsem měl dlouhodobě přátelské vztahy. Fungovalo to tam trochu jako na poště, funkce bylo možné si také vysedět dlouhodobou loajalitou. Po jistou dobu jsem zastupoval jednoho ředitele městské správy kin (dočasně-kádrově jsem trvale nesměl). Přišla za mnou vedoucí kina s měsíčním výkazem a zjevně jí klekla kalkulačka. Díval jsem se chvíli nevěřícně a potom se zeptal: paní xy, k vám se ještě nedoneslo, že jeden den má 24 hodin? No nedoneslo, do toho výkazu zanesla dny o stovkách hodin. Ovšem neplatilo to obecně, vedoucí kina byla často skvělá úniková profese, někde i příjemný vedlejšák.

Ředitel městské správy, to už byla docela zajímavá funkce, která zněla, ovšem prakticky byl potřebný jenom dobrý ekonom a parta schopných vedoucích kin, kteří s různou mírou talentu naplňovali nesmyslné plány nejen tržeb, ale i návštěvnosti.

Tady bych měl ještě konstatovat, že se tenkrát tradovalo asi 18 způsobů podvodů, zejména s počtem návštěvníků na různé preferované filmy. Podstatou socialistického plánování bylo totiž přesné sčítání nepřesných čísel. Podvody nikdy nebyly mou silnou stránkou, přesto je nechci ani absolutně popírat.

Trochu nesourodě přidám na závěr této kapitoly povídání o centrální mazetárně (možná masetárně – netuším, jak je oficiální název). To bylo malé, ale velmi významné oddělení. Na konci týdne se tam shromažďovaly všechny použité mazety ze všech kin, uzavřené a potvrzené pokladním a vedoucím kina. Takové premiérové kino se 4 představeními spotřebovalo 28 mazet týdně, malá kina sotva polovinu. Přesto při 120 kinech (v některých malých se používaly číslované bloky) se v centrální mazetárně sešlo ke kontrole asi 1500 mazet  týdně. Kontrolu prováděly dvě, tři pracovnice, a pokud vím, byla to kontrola namátková. Při zjištěné nesrovnalosti se vedoucí kina vyjádřil, vysvětlil a většinou malý rozdíl doplatil. Matně si vzpomínám, že jednou jsem zdůvodňoval rozdíl asi dvou vstupenek v mazetě. Prostě stát se to mohlo, na druhou stranu, pokud by na tom někdo postavil systém rozkrádání, patrně by to nebyl problém.

K poměrně výhodným místům patřilo místo vedoucího kina na Václaváku. Ne, že bych byl chodící poctivost, ale na některé věci jsem prostě vnitřně neměl a nedokázal jsem to. Jedna kolegyně mi to u vína vysvětlila. V kině byla snad čtyři služební místa, pro hasiče a tak. Nikdo je neobsazoval. Když hrála beznadějně vyprodaný film, všechna tato místa se prodávala bokem. Tenkrát mi vysvětlovala, jaký má denní „vejvar“. Může se nám to nelíbit, ale tenkrát opravdu platilo: kdo nekrade, okrádá rodinu.

 

http://josefhejna.blog.idnes.cz/c/144932/Prazske-pasaze-II.html

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora