Osobní zkušenost?

čtvrtek 16. říjen 2008 09:48

         Nemám rád ty nenávistné spory o kvalitách či nekvalitách VH a VK. Pro mne oba disponují obojím. Jsou to lidé, ani bílí, ani černí, lidé. Vynechávám i jejich rozdílnou minulost, těžko popiratelnou větší osobní statečnost VH, či naopak možné prorežimní angažování VK v odborových funkcích. Mám jednu, pro mne významnou, snad mohu napsat osobní, zkušenost.  

Někdy před dvěma roky vyšel v LN polemický článek Zdenka A. Slouky (pokud si dobře nevzpomínám na jméno, omlouvám se). Polemizoval s VK. Nepříjemně, ale chytrým jazykem, vyargumentované, trochu ironicky. Určitě ne sprostě. Asi po 14 dnech vyšla odpověď monarchova. Argumentů minimum, ale začínala větou: Já toho pána neznám. Potom mu vysvětlili, že ten pán, co „ho nezná" je snad emeritní profesor na amerických univerzitách, jestli si dobře vzpomínám i respektovaná vědecká kapacita. Ale o to mi ani tak nešlo. Pochopil jsem, že kdybych se já, jako občan, obrátil na hrad třeba s kritikou, hlavní ukazatel je, že jsem pod monarchovými rozlišovacími schopnostmi. Nezná mě. Někde tam jsem pochopil, že to není můj prezident, prezident demokrat.
Možná rok poté jsem sledoval v televizi Noc s Andělem, byl tam Andrej Krob, zajímalo mě to a ukázalo se, že do té živé debaty byl přizván také VH. Logicky, s Krobem jsou přátelé. Nejde o obsah, to pro tento text není podstatné. VH několikrát vstoupil do debaty nevyzván. Nikdo ho neokřikoval, naopak, jeho vstupy byly moderátorem uctivě akceptovány. Přesto se VH vždy zdvořile omluvil, že zasahuje. A na závěr debaty se omluvil opakovaně. On, světově uznávaná osobnost (ať už se to třeba někomu nelíbí) se podstatně mladšímu moderátorovi slušně omluvil, ani ho nenapadlo ho okřikovat, vyučovat. Byl to prostě občan Havel, prostý, nearogantní. A nebyla to póza. Byl to (už minulý - ale pořád) první mezi rovnými.

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora