Jen pro připomenutí

čtvrtek 16. říjen 2008 23:26

           „Významné byly výstavy v devadesátých létech 19. století. Jubilejní výstava v r. 1891 a národopisná výstava v r. 1895. Obě se konaly v prostorách dnešního Výstaviště, které bylo k tomu účelu vybudováno na pozemcích ukrojených ze Stromovky. V době vypjatého nacionalismu, častých česko německých bouří i výbuchů antisemitismu výrazně posílily pozici české většiny v Praze. Všeobecná zemská výstava v Praze v roce 1891 (zvaná jubilejní) byla uspořádána na oslavu jubilea první průmyslové výstavy v roce 1791.  Výstava v 18. století proběhla v rámci korunovace Leopolda II. českým králem. Protože v roce 1891 panující František Josef I. se českým králem korunovat nedal (posledním Habsburkem, který tuto korunu přijal byl jeho předchůdce, Ferdinand V.), tato o sto let pozdější  výstava měla silný národnostní podtext. Oslava Leopoldova jubilea proto byla důrazným připomenutím ideje české státnosti.  Ač šlo o zemskou výstavu, němečtí průmyslníci sídlící v Českém království ji, až na nepatrné výjimky, bojkotovali. Výstava, organizovaná a vybavená výhradně českými podniky, však měla obrovský úspěch a ukázala schopnosti českých lidí."

 

         Vložil jsem svůj starší text, abych trochu přiblížil tu dobu. Pro konání výstavy byl vybrán vlastně jihovýchodní kout Stromovky, zvané také Královská obora. Díky postavení řetězového mostu Františka Josefa (v ose Revoluční třídy) 1868, se do té doby dosti odlehlá Stromovka přiblížila ke středu Prahy. Stavba Výstaviště měla řadu problémů, své sehrála i velké povodně  v létech 1890 a 1897. Ale podařilo se. V posledním desetiletí devatenáctého století se tady konal  řada výstav, více, či méně zdařilých. Začínala tady třeba slavná diva Mařenka Zieglerová, na jedné z dalších výstav dominoval slon, který sloužil jako restaurace a potom skončil snad v Roztokách. Prostě tahle část Prahy, Holešovice, dříve snad Holýšovice, podle pustoty místa, zatraktivněla. Moje generace tam jezdila do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, v šedesátých létech se tam přestěhovala z Dejvic slavná Matějská pouť. Historii toho místa psát nechci. Podrobnou. Jenom připomínám. Něco už rozkradli, něco hoří...

Stromovka se nám teď propadá, Místodržitelský letohrádek snad ještě stojí, Šlechtova restaurace už jenom silou vůle. Rudolfova stoka má co odplavovat, exkrementy nám jdou. V poslední době jsem už na Výstaviště chodil jenom na knižní veletrhy. Ale zažil jsem tam mnohé. Závěrem bych rád připomněl, že u podivného pronájmu Výstaviště neméně podivné firmě Incheba  byla tvůrčí skupina Bém, Paroubek.  Děkujeme, chlapci!

Josef Hejna

Poslední články autora

Josef Hejna

Josef Hejna

co přinese život...

Rozostřené oko důchodcovo... Mám také blog na http://josefhejna.blog.idnes.cz/

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora